Αποκλεισμό αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες
Κοινωνία

Αποκλεισμό αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κοινωνικοί επιχειρηματίες

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «Ποιες είναι οι ανάγκες των γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών», που έγινε σε συνεργασία με την KPMG και στην οποία απάντησαν στο αρχικό στάδιο 300 συμμετέχοντες από 30 κράτη, ενώ, στη συνέχεια, αναλύθηκαν τα πορίσματα με τη συμβολή γυναικών κοινωνικών επιχειρηματιών, εκ των οποίων οι 32 ήταν Ελληνίδες, σειρά εμποδίων αποτρέπουν τις γυναίκες από το να δημιουργήσουν την επιχείρησή τους στην Ελλάδα.

Η έρευνα παρουσιάστηκε σε εκδήλωση για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης «Καινοτόμες Γυναίκες για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Women Innovators for Social Enterprise-WiSE)», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Ιουνίου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η ιδρύτρια της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Βιωσιμότητας της Κρήτης (ESA), Σάρον Τζάκσον, δήλωσε: «Το πρόγραμμα WiSE θα προετοιμάσει τις Ελληνίδες να υπερσκελίσουν αυτά τα εμπόδια και διενεργείται στη σωστή χρονική στιγμή για την Ελλάδα».

Οι ανάγκες των ανδρών και γυναικών επιχειρηματιών διαφέρουν και η ανάδειξη αυτών των διαφορών είναι καθοριστική για την επιτυχία και βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Πάνω από το 50% όσων ιδρύουν κοινωνικές επιχειρήσεις είναι γυναίκες 31-39 ετών, 43,2% είναι στη start-up φάση, 58% διαθέτουν master και το 54% δεν είχε καμία προηγούμενη εμπειρία ως επιχειρηματίας.

Το 62% των γυναικών που ιδρύει κοινωνικές επιχειρήσεις είναι παντρεμένες και το 55% έχει παιδιά. Οι δύο σημαντικότερες προτεραιότητες γι΄ αυτές τις γυναίκες είναι να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα (ποσοστό 80,7%) και να επιλύσουν κοινωνικές προκλήσεις (ποσοστό 70%). Οι σημαντικότερες ομάδες στόχου τους είναι οι πολίτες γενικότερα (54,4%), οι νέοι (25,3%), οι γυναίκες (22,6%), άτομα σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (12,8%), παιδιά (12,5%), άντρες (5%), γονείς (9,1%), άτομα με δυσκολίες και αναπηρία (7,8%), καθώς και οι ηλικιωμένοι (6,4%).

Οι γυναίκες κοινωνικές επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με την έρευνα,  αποκλεισμό, λόγω φύλου, επειδή είναι μητέρες με παιδιά, επειδή ζουν με παιδιά τους σε ξένο τόπο ή επειδή βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης. Οι περισσότερες απ΄ αυτές έχουν τη ευθύνη των παιδιών και είναι σε οικογενειακές καταστάσεις, όπου οι ευθύνες δεν είναι ισομερείς.

Στην πλειονότητά τους οι γυναίκες αυτές δεν έχουν εμπειρία, ενώ βασικό κίνητρο στην επιλογή επαγγέλματος είναι η εξισορρόπηση προσωπικής ζωής και η ανάπτυξη, ενώ η μεγαλύτερη τους ικανοποίηση και επίτευξη είναι το δυνατό δίκτυο που έχουν δημιουργήσει. Η φύση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που θέλουν να μπουν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα κατηγοριοποιούνται στην ομάδα που θα ονομάζεται «κοινωνικο-πολιτιστική απαξίωση της γυναίκας».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet