Λήγουν στις 30/6 οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ
Κοινωνία

Λήγουν στις 30/6 οι εγγραφές σε παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για τη σχολική χρονιά 2014 – 2015. Στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια από 8 μηνών έως 4,5 ετών.

Η λειτουργία των σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2015. Το ωράριο λειτουργίας τους είναι από τις 6:45 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. και η φιλοξενία των βρεφών και των νηπίων είναι δωρεάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, σε κάθε σταθμό εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Για αιτήσεις εγγραφών οι γονείς και κηδεμόνες των βρεφών και νηπίων θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 π.μ. μέχρι 2:00 μ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία, ενώ μέσα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις πριν την ανάρτηση των τελικών πινάκων το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι, την οποία μπορούν να προμηθευθούν είτε από τους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία.
  • Βεβαίωση υγείας του παιδιού. Το έντυπο χορηγείται από τον βρεφονηπιακό σταθμό ή την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2013.

Β. Ειδικά δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία του θεωρημένου για το τρέχον έτος ασφαλιστικού βιβλιαρίου του πατέρα και της μητέρας.
  • Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ο έλεγχος της πλήρωσης της προϋπόθεσης συμμετοχής των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ.
  • Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν καταγραφεί από το ΙΚΑ βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για το ποσοστό κρατήσεων υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά το έτος 2013 ή Ατομικά Δελτία Εισφορών έτους 2013 ή Δελτία Ατομικών Εισφορών έτους 2013.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet