Περιβάλλον

Ευρωκοινοβούλιο: ζητά 3 κλιματικούς κι ενεργειακούς στόχους για το 2030

Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε, με μεγάλη πλειοψηφία, τη θέσπιση τριών νομικά δεσμευτικών εθνικών στόχων για μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα. Με αυτή τους την απόφαση, οι ευρωβουλευτές έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα για την ανεπάρκεια των πρόσφατων προτάσεων της Κομισιόν, οι οποίες δεν περιείχαν κανένα στόχο για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ενώ ταυτόχρονα μείωναν τον στόχο για τις ΑΠΕ και τον υποβάθμιζαν, καθιστώντας τον δεσμευτικό μόνο σε επίπεδο Ε.Ε.

Σχολιάζοντας τη σημερινή ψηφοφορία, ο Jason Anderson, επικεφαλής για την Κλιματική και Ενεργειακή Πολιτική στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF, είπε:

«Σήμερα, οι ευρωβουλευτές αντέδρασαν στις αδύναμες κλιματικές και ενεργειακές προτάσεις της Κομισιόν με προσγείωση στην πραγματικότητα. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός μέλλοντος χαμηλού άνθρακα και δεν είναι δυνατόν να υποβαθμίζονται σε δευτερεύουσες σκέψεις.

Μια ολοκληρωμένη δέσμη δεσμευτικών στόχων για το 2030 θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από ευμετάβλητες εισαγωγές ενέργειας, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης σε τομείς χαμηλού άνθρακα, θα προφέρει οφέλη για την υγεία των πολιτών της Ε.Ε. και θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η αποφυγή των ολέθριων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής».

Πηγή: www.wwf.gr

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet