Πλήθος τροπολογιών στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση
Print Friendly, PDF & Email
Πολιτική

Πλήθος τροπολογιών στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση

Βροχή τροπολογιών στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης, με τις περισσότερες από αυτές να μην έχουν σχέση με αυτό.

Παρά τις συστάσεις της προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου προς την κυβέρνηση, ότι στη νέα Βουλή δε θα δέχεται να κατατίθενται άσχετες τροπολογίες με τα συζητούμενα νομοσχέδια, αυτό φαίνεται πως δεν εισακούστηκε προς το παρόν από τους υπουργούς.

Ήδη στο πρώτο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στην και αφορά στην ανάσχεση της ανθρωπιστική κρίσης, κατατέθηκαν έξι τροπολογίες εκ των οποίων μόνο δύο θα μπορούσαν να θεωρηθούν  σχετικές με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Η πρώτη  αφορά τον επανακαθορισμό της παροχής υπηρεσιών σίτισης στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών που σχετίζεται με τις γενικότερες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η δεύτερη  αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, που θα μπορούσε να ενταχθεί στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά θέματα κυβερνητικής και κρατικής λειτουργίας.

Οι υπόλοιπες τέσσερις τροπολογίες μπορούν να θεωρηθούν άσχετες καθώς μεταξύ αφορούν:

  • Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή φορολογικών οφειλών, την άμεση απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο Ελληνικό Δημόσιο και την τροποποίηση σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Φορέων.
  • Την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας β) Σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ των τομέων i) ασφάλισης νομικών και ii) σύνταξης και ασφάλισης υγειονομικών.
  • Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
  • Ρυθμίσεις θεμάτων  της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

Ακολουθούν οι τροπολογίες:

1: Επανακαθορισμός του πλαισίου παροχής υπηρεσιών σίτισης στους υπηκόους τρίτων χωρών , που παραμένουν προσωρινά στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.

2: Τροποποίηση-συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ. 351/1991 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

3: 1.Ρυθμίσεις σχετικά με την καταβολή φορολογικών οφειλών 2.Άμεση απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στο Ελληνικό Δημόσιο 3.Τροποποίηση σχετικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ασφαλιστικών Φορέων.

4: Παροχή κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ, για την χρονική περίοδο από 1-3-2015 έως 29-2-2016, για παροχές ασθένειας σε είδος στις κάτωθι κατηγορίες: α) Στους εργαζομένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας β) Σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ των τομέων i) ασφάλισης νομικών και ii) σύνταξης και ασφάλισης υγειονομικών.

5: 1.Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν: α) Τη μετάθεση της έναρξης ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014, σχετικά με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. β) Της υποχρέωσης δημοσίευσής τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 2. Κατάργηση των παραγράφων 1 – 11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995, σχετικά με ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (ΕΠΠ).

6: Ρυθμίσεις θεμάτων ΝΕΡΙΤ Α.Ε. (τροποποίηση του ν.4173/2010).

Πηγή: tovima.gr

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2022
Powered by Wisenet