Διοργάνωση Ημερών Καριέρας
Περιφέρεια Αττικής

Διοργάνωση Ημερών Καριέρας

Η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει Ημέρες Καριέρας και Στρογγυλών Τραπεζιών στις 24, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2014 στο Royal Olympic Hotel, σύμφωνα με την ανακοίνωση που ακολουθεί.

Ημέρες Καριέρας και Στρογγυλά Τραπέζια σχετικά με την Επιχειρηματικότητα διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων».

Η παραπάνω πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αθηναΐς», στην οποία η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως εταίρος.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία επιδιώκεται η δικτύωση των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής με την ομάδα στόχο της Πράξης. Υπενθυμίζεται πως η πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων.

Στα στρογγυλά τραπέζια, θα προβληθεί η διαδικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των εμπλεκομένων ενώ παράλληλα θα υπάρξουν ομιλίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό των ευπαθών ομάδων και το ρόλο της διαφήμισης στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Τέλος, Θα παρουσιαστεί και το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων-ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» που εξήγγειλε πρόσφατα ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η παραπάνω πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ και ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ, 24 και 26 -27 Φεβρουαρίου 2014

Στο πλαίσιο της πράξης «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Αθηναίων»

Δευτέρα 24.02.2014

15:00-15:30 Υποδοχή- Εγγραφές

15:30 Παρουσίαση της πράξης : «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων», κ. Κωνσταντίνα Μπερδέκα, στέλεχος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών /υπεύθυνη Πράξης

15:45 Παρουσίαση του Κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «INNOVATHENS» της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, κ. Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος «Τεχνόπολις», Δήμου Αθηναίων

16:15 «Ευπαθείς ομάδες- κοινωνικός και επαγγελματικός αποκλεισμός», εκπρόσωπος του Κέντρου Μέριμνας και Οικογένειας Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.)

16:45 Παρουσίαση διαδικτυακού χώρου www.workplan.gr, εκπρόσωπος αστικής M.K.O. Four elements

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Τετάρτη 26.02.2014

15:00-15:30 Υποδοχή – Εγγραφές

15:30 Παρουσίαση της πράξης : «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων», κ. Κωνσταντίνα Μπερδέκα, στέλεχος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών /υπεύθυνη Πράξης

15:45 «Ευπαθείς ομάδες- κοινωνικός και επαγγελματικός αποκλεισμός», εκπρόσωπος Κέντρου Μέριμνας και Οικογένειας Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.)

16:15 Παρουσίαση διαδικτυακού χώρου www.workplan.gr – Εκπρόσωπος Αστικής M.Κ.Ο. Four elements

16:45 Παρουσίαση προγράμματος επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και «ΤοπΣΑ και Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤοπΕΚΟ», κ. Μένιος Κοντοβάς, προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Ευκαιριών και Απασχόλησης ΟΑΕΔ

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Πέμπτη 27.02.2014

15:00-15:30 Υποδοχή – Εγγραφές

15:30 Παρουσίαση της πράξης: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων», κ. Κωνσταντίνα Μπερδέκα, στέλεχος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών/ υπεύθυνη Πράξης

15:45 «Ευπαθείς ομάδες- κοινωνικός και επαγγελματικός αποκλεισμός», εκπρόσωπος Κέντρου Μέριμνας και Οικογένειας Παιδιού (Κ.Μ.Ο.Π.)

16:15 Παρουσίαση διαδικτυακού χώρου www.workplan.gr – εκπρόσωπος Αστικής Μ.Κ.Ο. Four elements

16:45 «Η διαφήμιση και ο ρόλος της στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης», κ.κ. Ιφιγένεια Μέεντιζ , Καλλιόπη Μπάλδου, εκπρόσωποι εταιρίας ΑΤ & C Services LLC, Mέλη Ε.Σ.Α.

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Συντονίζουν:

κ.κ. Δήμητρα Αλεξοπούλου, Σοφία Μιχαλόπουλου, στελέχη Περιφέρειας Αττικής.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet