ΕΝΠΕ: Πολλαπλά αδιέξοδα από το νέο θεσμικό πλαίσιο για το έλεγχο δομημένου περιβάλλοντος
Περιφέρεια Αττικής

ΕΝΠΕ: Πολλαπλά αδιέξοδα από το νέο θεσμικό πλαίσιο για το έλεγχο δομημένου περιβάλλοντος

Τον «κώδωνα του κινδύνου» ότι «η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος (Νόμος 4495/2017) στις αιρετές Περιφέρειες, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί  το απαιτούμενο προσωπικό, η επαρκής χρηματοδότηση και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί ζητήματα συνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων, θα επιφέρει πολλαπλά αδιέξοδα», κρούει για ακόμη μια φορά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που συζήτησε το θέμα στη σημερινή του συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. της ΕΝΠΕ, υιοθετώντας εισήγηση των Εκτελεστικών Γραμματέων των Περιφερειών που εξέτασαν διεξοδικά το νέο θεσμικό πλαίσιο για το δομημένο περιβάλλον, αποφάσισε να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, προκειμένου να του αναπτύξει το ακόλουθο πλαίσιο θέσεων των Περιφερειών:

1) Προσωπικό. Είναι αδιανόητο να ξεκινήσει η εφαρμογή του Νόμου χωρίς οι Περιφέρειες να έχουν στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό. Σε κάθε Περιφέρεια, για την πλήρη στελέχωσή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, χρειάζονται από 50-60 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων:

α) Μηχανικοί ΠΕ- Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Χωροταξίας. Επίσης ΤΕ Δομικών Έργων.
β) Διοικητικοί.
γ) ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής.
γ) Νομικοί.
Ορισμένες από τις ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από τη μεταφορά προσωπικού από τις ΥΔΟΜ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εκφράζουμε όμως την ανησυχία μας κατά πόσο θα είναι επαρκές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο για ένα Τμήμα Ελέγχου Δόμησης-Τοπικών Παρατηρητηρίων στην έδρα μιας Περιφερειακής Ενότητας  χρειάζονται κατ’ ελάχιστο:

i) Τρεις Μηχανικοί ΠΕ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, Χωροτάκτη Μηχανικού.
ii) Ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός  ΠΕ.
iii) Τρείς Μηχανικοί ΤΕ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού.
iv) Δύο ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικοί για το Πρωτόκολλο και την γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών.
Επισημαίνεται ότι για προφανείς λόγους ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί  για τις νησιωτικές Περιφέρειες.

2) Συμβούλια-Επιτροπές. Ανάλογα μεγάλος είναι και ο όγκος των μελών των Συμβουλίων αλλά και Επιτροπών στα οποία, εκτός των άλλων, συμμετέχουν συνολικά από τη Διεύθυνση και τα Τμήματα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος 12 άτομα (τέσσερις Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, τρεις Προϊστάμενοι Τμήματος, ένας Διευθυντής Διεύθυνσης, τέσσερις υπάλληλοι ως γραμματείς).

Αναλυτικά τα Συμβούλια-Επιτροπές έχουν ως εξής:

Α) Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος.
Β) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Γ) Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Δ) Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet