Γ. Πολιτών: Προς το συμφέρον των πολιτών της Αττικής η συνεργασία Περιφέρειας και ΙΣΑ στη μάχη κατά του κορωνοϊού
Κοινωνία

Γ. Πολιτών: Προς το συμφέρον των πολιτών της Αττικής η συνεργασία Περιφέρειας και ΙΣΑ στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Απάντηση στο περιεχόμενο αναρτήσεων και δημοσιευμάτων σε έντυπα και ιστοσελίδες, που χαρακτηρίζει ως «συγκεκριμένου κομματικού προσανατολισμού», όπου «με ανακριβέστατο και συκοφαντικό τρόπο» γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ τη Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η πρώτη διευκρινίζει τα εξής:

1. Η Αττική βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η περιφέρεια της Αττικής, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και τους εθελοντές ιατρούς, έχει καινοτομήσει σε παγκόσμιο επίπεδο κι αποτελεί Περιφέρεια πρότυπο στη διαχείριση της Covid-19, δημιουργώντας μια δομή η οποία ενισχύει την προσπάθεια να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Αττικής, η εξάπλωση της πανδημίας. Στην κρίσιμη συγκυρία που σήμερα βρισκόμαστε, η μικρόψυχη και με μικροκομματική λογική κριτική δεν εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών του Λεκανοπεδίου.

2. Η νομική υπηρεσία ποτέ δεν «έκοψε» την προγραμματική σύμβαση.

Όλες οι δράσεις της Περιφέρειας Αττικής γίνονται σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και νομιμότητας. H συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση ενεκρίθη και δεν «κόπηκε» από τη νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, όπως ψευδώς αναφέρεται σε κάποια δημοσιεύματα. Η νομική υπηρεσία ενέκρινε τους συμβατικούς όρους της τροποποίησης, διατυπώνοντας παρατηρήσεις σχετικά με την πληρότητα του φακέλου του υλοποιούμενου προγράμματος δημόσιας υγείας που εκτελεί η Περιφέρεια, προκειμένου αυτός να αποσταλεί με τον καλύτερο τρόπο για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η νομική υπηρεσία δεν διενεργεί έλεγχο σκοπιμότητας επί του προγράμματος, καθώς αρμόδια για τα ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας και διενέργειας έκτακτων προγραμμάτων είναι η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η οποία και εισηγείται την υλοποίηση τους.

3. Η διοίκηση της Περιφέρειας επιδιώκει και δεν αποφεύγει τον έλεγχο.

Οι παρατηρήσεις της νομικής υπηρεσίας σχετικά με το πρόγραμμα δημόσιας υγείας, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό, ελήφθησαν υπόψη από τη διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής κατά την κατάρτιση του τελικού σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και ο πλήρης φάκελος του όλου προγράμματος θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, για έλεγχο προ της υπογραφής της.

4. Η συνεργασία Περιφέρειας και ΙΣΑ υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Η γενική διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνει σε έγγραφό της το γεγονός της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής και καταλήγει ότι «συνάγεται η χρησιμότητα συνέχισης του εν λόγω προγράμματος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, ως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα προγραμματική σύμβαση». Με το σκεπτικό αυτό και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνονται τα κρούσματα Covid-19 στην Αττική το τελευταίο διάστημα, προτάθηκε η επέκταση της σύμβασης έως το τέλος του 2020.

5. Δίνουμε λογαριασμό στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάτω από την τήρηση αυστηρά των προβλεπόμενων κείμενων διατάξεων.

Το γεγονός ότι στο περιφερειακό συμβούλιο στάλθηκαν όλα τα έγγραφα της νομικής υπηρεσίας αποδεικνύει τη διαφάνεια της διαδικασίας και την προσαρμογή των όρων της προγραμματικής στις υποδείξεις των νομικών. Η διοίκηση της Περιφέρειας, με δεδομένο ότι επιδιώκει το δημόσιο έλεγχο και τηρεί αυστηρά τις κείμενες διατάξεις, ακολουθηθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό θα αποστέλλει και τη σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν την υπογραφή της.

6. Δημιουργήσαμε μια νέα δομή, που εξυπηρέτησε δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Αττικής.

Με τη δημιουργία των Κινητών Ομάδων Επισκέψεων στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ, όπως προβλέφθηκε μέσα από την προγραμματική σύμβαση, ενισχύθηκε σημαντικά η προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην Αττική.

Η Περιφέρεια Αττικής είναι σήμερα η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα η οποία έχει αναπτύξει τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή δράση και μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη. Προτεραιότητα των ΚΟΕΣ είναι η προστασία των ευπαθών ομάδων και η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου.

7. Πάνω από 2.400 στοχευμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού.

Οι κινητές ομάδες επισκέψεων στο σπίτι (ΚΟΕΣ) έχουν επισκεφτεί και έχουν λάβει ρινοφαρυγγικά δείγματα (εξειδικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες ΠΕ) σε πάνω από 2.400 άτομα. Είναι σημαντικό ότι τα περίπου 2.000 άτομα αφορούν ευπαθείς ομάδες σε κοινωνικές δομές όπως γηροκομεία, ορφανοτροφεία, χρονίων νοσημάτων και λοιπά και περίπου 400 δείγματα από μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών που εγκρίθηκαν από την ομάδα διαλογής ως ύποπτα περιστατικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων προστασίας των δομών με ευπαθείς ομάδες έως και σήμερα δεν έχει βρεθεί περιστατικό θετικό στον κορωνοϊό. Τα περισσότερα περιστατικά έχουν βρεθεί σε μεμονωμένες κατοικίες και ανθρώπους.

8. Πάνω από 90.000 κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο 1110.

Το τηλεφωνικό κέντρο, που λειτουργεί στο πλαίσιο της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, μέχρι σήμερα έχει εξυπηρετήσει πάνω από 90.000 κλήσεις εκ των οποίων το 33,2% σχετίζεται με ιατρικά θέματα αναφορικά με τον κορωνοϊό και διοχετεύει τα περιστατικά για αξιολόγηση και λήψη δείγματος στο Επιχειρησιακό Κέντρο, ενώ παράλληλα έχει βοηθήσει πάνω από 20 Δήμους. Το ποσοστό της γραμμής υποστήριξης για τους Δήμους είναι 53,1% για θέματα κοινωνικής παρέμβασης και 9,8 για ψυχολογική υποστήριξη.

9. Οι κινητές μονάδες αποτελεσματικότερες από τη δημιουργία ενός κέντρου δειγματοληψιών.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ επέλεξαν από το να δημιουργήσουν ένα κέντρο δειγματοληψιών, να επιλέξουν τη λύση των Κινητών Ομάδων Επισκέψεων στο Σπίτι, μια παροχή υψηλού κοινωνικού έργου, που περιλαμβάνει ιατρική εξέταση και δειγματοληψία. Η συνεργασία της συγκεκριμένης δομής γίνεται με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εθνική Αιμοδοσία. Θεωρούμε ότι σε σχέση με τη δημιουργία ενός χώρου λήψης δειγμάτων για όλη την Περιφέρεια, είναι προτιμότερη κι αποτελεσματικότερη η δημιουργία κινητών ομάδων επισκέψεων στα σπίτια, με επίσκεψη στις δομές για όλη την περιφέρεια. Άλλωστε σε όλο τον κόσμο η ύπαρξη των κινητών ομάδων αποτελεί την καινοτόμο διαδικασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet