Η Περιφέρεια Αττικής απαντά σε δημοσίευμα της «Αυγής» για τον ΕΔΣΝΑ
Print Friendly, PDF & Email
Κοινωνία

Η Περιφέρεια Αττικής απαντά σε δημοσίευμα της «Αυγής» για τον ΕΔΣΝΑ

Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αποδοκιμάζει έντονα το σημερινό (1/4) δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή» το οποίο, όπως σημειώνει η περιφερειακή αρχή, με εντελώς αστήρικτα επιχειρήματα και ανακρίβειες, επιχειρεί να εμφανίσει ως δήθεν αδιαφανείς μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) .

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αφορά στην προώθηση λύσεων στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων από τον ΕΔΣΝΑ και συνδέει τις ενέργειες αυτές με την έκδοση Πράξης Νομικού Περιεχομένου από την κυβέρνηση.

Η σύνδεση αυτή είναι «απαράδεκτη και συκοφαντική», σύμφωνα με την Περιφέρεια για τους κατωτέρω λόγους:

  1. Πρώτον, η Περιφέρεια δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί να συνδέονται οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες έχουν εκδοθεί με αντικείμενο τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού,  με τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής. Η απάντηση είναι ότι δεν συνδέονται.
  2. Δεύτερον, τι σχέση μπορούν να έχουν οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και ο υπουργός Εσωτερικών με τις αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ, οι οποίες ελήφθησαν με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς να γίνει καμία επίκληση σε αυτές τις ΠΝΠ; Δεν έχουν καμία σχέση.
  3. Τρίτον, το δημοσίευμα μιλά ανακριβώς για συντετμημένη διαγωνιστική διαδικασία η οποία αφορά στη δημιουργία νέας χωματερής. Αυτό είναι ψευδέστατο. Η απόφαση του ΕΔΣΝΑ αφορά στην κατασκευή ενός μικρού κυττάρου στον ΧΥΤΑ Φυλής, το οποίο θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων του Λεκανοπεδίου για 5 – 6 μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε και από την προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, υπό την προεδρεία της κ. Ρένας Δούρου, και μάλιστα δύο φορές. Η Περιφέρεια διερωτάται αν η εφημερίδα «Αυγή» είχε και τότε επιδείξει την ίδια ευαισθησία ή εάν είναι επιλεκτικά ευαίσθητη;
  4. Τέταρτον, η περιφερειακή αρχή σημειώνει ότι δεν εφάνη «ευαίσθητη» η εφημερίδα «Αυγή» τα προηγούμενα πέντε χρόνια, όταν η κομματικά προσκείμενη προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν εκτέλεσε, ούτε καν δημοπράτησε, έστω κι ένα έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Ούτε έχει προτείνει μια βιώσιμη λύση σε ένα πρόβλημα που απειλεί τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. Οι πολίτες βαρέθηκαν την σκανδαλολογία, αυτό που ζητούν είναι λύσεις.
  5. Πέμπτον, η διαδικασία την οποία ακολούθησε ο ΕΔΣΝΑ είναι και νόμιμη και διαφανής. Είναι η διαδικασία που προβλέπεται ρητώς στις διατάξεις του Νόμου και μάλιστα, πριν την υπογραφή της σύμβασης, ελέγχεται από τα αρμόδια εκ του Συντάγματος δικαστικά όργανα, όπως έγινε και στο παρελθόν. Και έχει κριθεί επανειλημμένως ότι η ορθή διαχείριση των αποβλήτων, με γνώμονα την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας, αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι δικαιολογούν τις -κατά τον συντάκτη του δημοσιεύματος- fast track διαδικασίες. Η διάθεση των αποβλήτων σε χώρο υγειονομικής ταφής, και όχι «χωματερή» που αναγράφει ο συντάκτης του δημοσιεύματος με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, είναι μια νόμιμη μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων. Μια μέθοδος η οποία δεν θα έχρηζε αναγκαιότητας, αν τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει τα απαιτούμενα έργα και παρεμβάσεις. Σύμφωνα με την Περιφέρεια πρόκειται για μια μέθοδο προτιμότερη από τη συσσώρευση των απορριμμάτων στους κάδους σε κάθε γειτονιά.
  6. Έκτον, ως προς την ανάθεση της σύμβασης για τη μελέτη του ΠΕΣΔΑ, προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η προχειρότητα του δημοσιεύματος και η έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων του αντικειμένου εκ μέρους του συντάκτη. Καταρχάς η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι για την ανάθεση της εν λόγω μελέτης δημοπρατήθηκε διεθνής διαγωνισμός. Άρα, η συσχέτιση με fast track διαδικασίες είναι άστοχη και ψευδής. Επιπλέον, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4042/2012), αρμόδιος για τη σύνταξη της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ είναι ο ΕΔΣΝΑ. Η μελέτη αυτή, αφού ολοκληρωθεί, εισάγεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση. Άρα, απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφανθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι να ανατεθεί και εκπονηθεί η σχετική μελέτη. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε κατά την τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, από την προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, αφού είναι η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Εμείς ως διοίκηση τον νόμο εφαρμόζουμε και τίποτε άλλο. Αλλά εύλογα αναρωτιόμαστε, η εφημερίδα «Αυγή» ενοχλείται μόνο όταν η δική μας διοίκηση εφαρμόζει τον νόμο. Παλαιότερα γιατί δεν ενοχλείτο;

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής της η περιφερειακή αρχή σημειώνει ότι «αυτήν την κρίσιμη περίοδο, που η Ελλάδα αλλά και ο πλανήτης όλος απειλείται από την υγειονομική κρίση και την εξάπλωση της πανδημίας, απαιτείται η συνεργασία όλων μας για να ξεπεραστούν τα προβλήματα» και προσθέτει:

«Δεν μπορεί να έχει θέση στο δημόσιο διάλογο η στείρα αντιπολίτευση και η μικροκομματική αντιπαράθεση. Ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία.

»Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου εκδίδονται από την κυβέρνηση για να διευκολύνουν τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όμως η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ανάγκη τις πράξεις αυτές για να πάρει αποφάσεις. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ήδη τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με εξαιρετικές διαδικασίες, με σκοπό την κάλυψη των επιτακτικότερων αναγκών των αναθετουσών αρχών. Σχετικώς έχει εκδοθεί η από 18.3.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάγκη λοιπόν προστασίας της δημόσιας υγείας σε τόσο κρίσιμες στιγμές, νομιμοποιεί την παρέκκλιση από τις συνήθεις διαδικασίες».

«Οι πολίτες της Αττικής έδωσαν στη σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας μια ξεκάθαρη εντολή, να δώσει λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να προασπίσει τη δημόσια υγεία. Αυτή την εντολή θα τιμήσει η περιφερειακή αρχή, διασφαλίζοντας με κάθε νόμιμο τρόπο την ομαλή αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής.

»Και ναι μεν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών η διαχείριση προβλέπεται να γίνει στον ΧΥΤΑ Φυλής, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο έχουμε δημόσια δεσμευθεί. Ενώ παράλληλα εκπονείται και υλοποιείται σχέδιο για την ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση σε κάθε γειτονιά της Αττικής.

»Η δέσμευση μας είναι ξεκάθαρη. Στο σχέδιό μας δεν υπάρχει η ταφή των απορριμμάτων, η Φυλή θα πάψει να είναι χωματερή, θα πετύχουμε τους στόχους που θέτει η εθνική και εθνική νομοθεσία όσον αφορά την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.

»Μακριά από μικροκομματικές αντιλήψεις, με ευρύτερες συναινέσεις και συνεργασίες, με ευθύνη και σχέδιο, εργαζόμαστε συστηματικά για να κάνουμε πράξη το σχέδιό μας. Έχοντας στο πλευρό μας, τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της Αττικής».

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2020
Powered by Wisenet