Σε συνέδριο για την καινοτομία στις περιφέρειες η Ρ. Δούρου
Περιφέρεια Αττικής

Σε συνέδριο για την καινοτομία στις περιφέρειες η Ρ. Δούρου

Χαιρετισμό απέστειλε η εκλεγμένη περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, στο διήμερο συνέδριο Wire2014 που διοργανώνεται στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., με αντικείμενο τη στρατηγική της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του χαιρετισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση:

  • Στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Αττικής οι πολίτες προχώρησαν σε μια μεγάλη δημοκρατική ανατροπή. Έδωσαν προοπτική σε μια νέα πορεία.
  • Σήμερα οι τεράστιες προκλήσεις για την Περιφέρεια Αττικής αφορούν σε μια νέα εποχή που θα πρέπει να χαραχθεί πάνω στους άξονες της δημοκρατίας, της συμμετοχής, της διαφάνειας, με σαφείς στόχους την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την καλύτερη ποιότητα ζωής.
  • Ως Περιφέρεια θα διεκδικήσουμε τη μεγαλύτερη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών -ευρωπαϊκών και εθνικών- μέσων και εργαλείων.
  • Οι ενδοπεριφερειακές αποκλίσεις στην Ε.Ε. θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε έναν προσεκτικό σχεδιασμό για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της κοινοτικής χρηματοδότησης μέσα από τη θεμελίωση μίας σημαντικής γέφυρας.
  • Μιας γέφυρας μεταξύ του αιτήματος να προχωρήσουμε μπροστά και των προκλήσεων ενός αιώνα που μας ανακρίνει καθημερινά γιατί δεν σχεδιάσαμε την καινοτόμα για την υγεία, δεν μειώσαμε τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, δεν δώσαμε δεύτερη ευκαιρία στους νέους να ολοκληρώσουν τις λυκειακές και πανεπιστημιακές σπουδές τους.
  • Πρόκειται για προκλήσεις στις οποίες η νέα περιφερειακή αρχή θα απαντήσει θετικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού της Ρένας Δούρου:

Αγαπητές κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί σύνεδροι αυτής της σημαντικής διήμερης συνάντησης

Από το Ντέπρεσεν της Ουγγαρίας το 2011, στην Κρακοβία της Πολωνίας το 2012, στο Κόρκ της Ιρλανδίας το 2013, για να αναφέρουμε τους πιο πρόσφατους σταθμούς αυτής της μακράς πορείας του συνεδρίου WIRE για «τις περιφέρειες της καινοτομίας», αυτή η πρωτοβουλία έχει διαμορφώσει πλέον μια ισχυρή πολιτική και μεθοδολογική βάση για τη στρατηγική της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ε.Ε.

Πριν λίγες μέρες οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών κλήθηκαν, μέσα από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια Αττικής, ευρισκόμενοι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την χώρα μας και για τις ζωές μας, να προχωρήσουν με μια μεγάλη δημοκρατική ανατροπή στην μέχρι τώρα πορεία. Και το έπραξαν.

Έδωσαν προοπτική σε μια νέα πορεία, με την ανάδειξη σε πρώτη δύναμη, μέσα από την περιφερειακή παράταξη «Δύναμη Ζωής», των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της ανατροπής και της ελπίδας.

Σήμερα, οι προκλήσεις για την περιφέρεια Αττικής, των 4 εκατομμυρίων πολιτών, τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, είναι τεράστιες.

Είναι προκλήσεις που αφορούν σε μια νέα εποχή που θα πρέπει να χαραχθεί πάνω στους άξονες της δημοκρατίας, της συμμετοχής, της διαφάνειας.

Να χαραχθεί δηλαδή πάνω στον αγώνα να συνθέσουμε τον προγραμματικό μας λόγο και τον σχεδιασμό με τον πολίτη και την ζωή του, επαναθεμελιώνοντας το αύριο και αντιμετωπίζοντας πρωταρχικά τις τεράστιες συνέπειες του κατεστραμμένου κοινωνικού και οικονομικού ιστού.

Κυρίες και κύριοι,

Εισερχόμαστε δυναμικά στα διαρθρωτικά και επενδυτικά χρηματοδοτικά μέσα για την περίοδο 2014-2020, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους για τις ανάγκες των πολλών, με διαφάνεια, ξεκάθαρες διαδικασίες και παραγωγικές ιδέες και διαμορφώνοντας νέες πολιτικές για την ανάκτηση και την αξιοποίηση περισσότερων πόρων με συνέργειες χρηματοδοτικών μέσων, με τον αναπτυξιακό νόμο, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με περιφερειακά χρηματοδοτικά σχήματα.

Οι στόχοι είναι σαφείς: ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, παραγωγική ανασυγκρότηση, οικολογικά βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, καλύτερη ποιότητα ζωής, για να χτίσουμε από την αρχή τη ζωή που θέλουμε.

Θα διεκδικήσουμε να έχουμε ως περιφέρεια με την ενεργοποίηση όλων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, περιφερειακών και δημοτικών θεσμών και του παραγωγικού δυναμικού της περιφέρειας, των μικρομεσαίων και των νέων, τη μεγαλύτερη αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών -ευρωπαϊκών και εθνικών- μέσων και εργαλείων.

Το ΣΕΣ 2014-2020, το Αγροτικό ταμείο, το Ταμείο Αλιείας, τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας αλλά και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το COSME, το SME instrument.

Τα χρηματοδοτικά μέσα και τα συμπεράσματα της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου για το Jeremie (για τις επιχειρήσεις), το Jessica (για την αστική ανάπλαση) και το Jasmine (για τον μικροδανεισμό) αλλά και η νέα προσέγγιση για την περίοδο 2014-2020, για τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσω της τεχνικής πλατφόρμας TAP (Technical Assistance Platform) για την εξασφάλιση των καλύτερων πρακτικών και της βοήθειας στα κράτη -μέλη, θα αποτελέσουν σημαντικούς βραχίονες της πολιτικής και του σχεδιασμού μας.

Οι ενδοπεριφερειακές αποκλίσεις στην Ε.Ε. θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε ένα προσεκτικό σχεδιασμό για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της κοινοτικής χρηματοδότησης μέσα από τη θεμελίωση μίας σημαντικής γέφυρας.

Μίας γέφυρας μεταξύ του αιτήματος να προχωρήσουμε μπροστά και των προκλήσεων ενός αιώνα που μας ανακρίνει καθημερινά, όχι γιατί δεν απορροφήσαμε την τεχνολογική και παραγωγική καινοτομία, αλλά γιατί δεν σχεδιάσαμε την καινοτομία για την υγεία για να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν μια ισότιμη αξιοπρεπή θεραπεία.

Μας ανακρίνει καθημερινά γιατί δεν μειώσαμε τον ψηφιακό αναλφαβητισμό για να έχουν όλοι οι πολίτες τις ίδιες ευκαιρίες στον νέο κόσμο.

Μας ανακρίνει καθημερινά αυτός ο αιώνας γιατί δεν δώσαμε δεύτερη ευκαιρία στους νέους να ολοκληρώσουν τις λυκειακές και πανεπιστημιακές σπουδές τους.

Σε όλες αυτές τις προκλήσεις, κυρίες και κύριοι, η νέα περιφερειακή αρχή θα απαντήσει θετικά.

Τελειώνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη συμμετοχή σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα περιμένουμε τα συμπεράσματα και αυτού του σημαντικού συνεδρίου σας, να τα μελετήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε στον προγραμματικό μας σχεδιασμό.

Καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet