Τηλεοπτικές άδειες σε Δήμους & Περιφέρειες
Print Friendly, PDF & Email
Αυτοδιοίκηση

Τηλεοπτικές άδειες σε Δήμους & Περιφέρειες

Δήμοι και Περιφέρειες της χώραw μπαίνουν στο “παιχνίδι” των τηλεοπτικών αδειών με βάση τα όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις», το οποίο την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του εν λόγω σχεδίου νόμου αναφέρται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν, μεταξύ άλλων, “οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)”.

Από πλευράς προσωπικού, ο αριθμός των εργαζομένων που προβλέπεται για τη χορήγηση άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα ανέρχεται σε 20 εργαζόμενους, ενώ με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέρειας, με βάση την τελευταία απογραφή.

Δείτε τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Υποχρεωτικά πεδία *

Enypografa.gr © 2014 - 2023
Powered by Wisenet