Διαμαρτύρεται η ΕΝΠΕ για τη διαχείριση απορριμμάτων
Περιφέρεια Αττικής

Διαμαρτύρεται η ΕΝΠΕ για τη διαχείριση απορριμμάτων

Την αντίθεσή της στην κατάργηση της αρμοδιότητας που είχε το κράτος να φροντίζει για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε περίπτωση αδυναμίας των δήμων εκφράζει η ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών Ελλάδος).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ένωσης:

Στον νόμο για το παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης επιχειρείται με νομοθετική διάταξη (άρθρο 23) η απάλειψη μιας πολύ σημαντικής δυνατότητας που παρείχε ο νομοθέτης στο κράτος, να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων προς όφελος του πολίτη, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις που οι δήμοι αποδεδειγμένα αδυνατούσαν, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε λόγω έλλειψης διαχειριστικής επάρκειας, να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, υπήρχε η νομική δυνατότητα σε κρατικά όργανα να αποφασίσουν αιτιολογημένα την ανάθεση της αρμοδιότητας αυτής σε άλλα νομικά πρόσωπα.

Η ασφαλιστική αυτή δικλείδα εξασφάλιζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνεργασία, τη συνέργεια και την αποτελεσματικότητα για το δημόσιο συμφέρον.

Η κατάργηση αυτής της αρμοδιότητας αποτελεί πράξη η οποία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς δημιουργεί δυσχέρειες σε σημαντικές επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει σε κάποιες περιφέρειες της χώρας.

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος εκφράζει την αντίθεσή της και καλεί την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα έναν ουσιαστικό διάλογο με γνώμονα τη δημιουργία επιτέλους ενός αποτελεσματικού, πραγματικά ανταποδοτικού και ουσιαστικά κοινωνικά αποδεκτού συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στη χώρα.

Έτσι θα αποτρέψουμε την προχειρότητα και την έλλειψη γνώσεων για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες και για τα ακόμα μεγαλύτερα πρόστιμα που απειλούν ευθέως την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Σχετικά άρθρα

Enypografa.gr © 2014 - 2024
Powered by Wisenet