ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
0

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης εξοπλισμού του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή…

1 2 3 4 283