ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
0

Στην αναγκαιότητα λήψης άμεσων και δραστικών μέτρων, με συγκεκριμένες ενέργειες και με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, στο…

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
0

Οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές που απαιτούνται στο νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» προκειμένου να διασφαλιστεί η…

1 2 3 4 5 213