Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων στις 20 Ιουλίου

0
350 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Βριλησσίων την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Κισσάβου 11, Βριλήσσια).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. 4η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.
  2. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών Θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 824/2014 αμετάκλητης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  3. Έγκριση της αριθ. 69/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στη 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017.
  4. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού του νομικού προσώπου «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων».
  5. Έγκριση: α) της υπ΄ αριθ. 97/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Επισκευή και βελτίωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων», β) της κατασκευής του εν λόγω έργου, γ) της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
  6. Έγκριση: α) της υπ΄ αριθ. 102/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Μετατροπή λεβητοστασίων κεντρικής θέρμανσης δημοτικών κτηρίων για τη χρήση ως καύσιμου φυσικού αερίου», β) της κατασκευής του εν λόγω έργου, γ) της επιλογής αναδόχου για την υλοποίησή του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
  7. Απ΄ ευθείας ανάθεση αγοράς ακινήτου στο Ο.Τ. 61 ιδιοκτητών (Αναστασίου Σπανού & κληρονόμων Κούτουλα Σοφίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191, παρ 1 του Ν. 3463/2006.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up