Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής στις 21 & 23 Νοεμβρίου

0
124 Προβολές

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στο δημαρχείο της πόλης (Λεωφ. Μεσογείων 415-417).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 21ης Νοεμβρίου, η οποία θα ξεκινήσει στις 16:30, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2018 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 4. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 130/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο» (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης: «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους» που αφορά στην ανάπλαση της εγκεκριμένης οδού Αιγαίου Πελάγους  από τη Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 6. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 7. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης ΠΑΟΔΑΠ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (αποφ. 207/2017 Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ) (εισήγηση: πρόεδρος Σ. Παπαμιχαήλ).
 8. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 9. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους ορισμένου χρόνου υπαλλήλους (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 10. Λήψη απόφασης για παροχή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος που δεν έχουν χορηγηθεί για τα έτη 2012 – 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 για τους μη ενεργής σχέσης εργασίας υπαλλήλους (εισήγηση: αντιδήμαρχος Μ. Κοντοπούλου).
 11. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 340/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη λαϊκή αγορά επί των οδών Μακεδονίας και Επτανήσου (εισήγηση: εντ. δημ. σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 12. Έγκριση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» με κωδικό MIS 5002233 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 13. Έγκριση Μηχανισμών Πιστοποίησης Εκτέλεσης για τα τρία Υποέργα της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Σ. Παπαγεωργίου).
 14. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 15. Κατανομή ποσού ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών έτους 2017 (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συντήρηση και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του 14ου Νηπιαγωγείου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: αντιδήμαρχος Π. Γκόνης).
 17. Κοπή δένδρου επί της οδού Καρβελά 6 (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 15:30 στον ίδιο χώρο και θα στην ηνερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη Απόφασης για παραχώρηση ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1β Ν.4061/2012 ΦΕΚ66Α/22-3-12 & αρθρ.37 του Ν.4235/2014 (σχετ.560/27115/14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ) χώρος πάρκου – αναψυχής επί της οδού Νεαπόλεως (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 2. Λήψη απόφασης για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 2017-2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΟΔΑΠ) (εισήγηση: δημοτικός σύμβουλος Β. Γιαννακόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρώτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιηρίων έτους 2016» (εισήγηση: αντιδήμαρχος Δ. Κονταξής).
 5. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Μεταφορές –  μετακινήσεις διάφορων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της Κοινωνικής Υπηρεσίας»  με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ «FILOTAS TRAVEL» ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (υπ΄ αριθμ. 4077/30-09-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: εντ. δημ. σύμβουλος Γ. Βλάχος).
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχογράφηση, επεξεργασία & βιβλιοδεσία πρακτικών συλλογικών οργάνων και Ληξιαρχείου Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2017» με τον ανάδοχο «CONGRESS SUPPORT ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (υπ΄ αριθμ. 4789/13-10-2017,  4799/19-10-2017 και 4800/19-10-2017  φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου  στις  28/10/2017» με τον ανάδοχο «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ – ΚΟΥΚΗΣ Ν. – Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» (υπ΄ αριθμ. 1239/28.10.2017 Δελτίο Αποστολής, φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Κτηνιατρικές πράξεις – Εργασίες νοσηλείας που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (υπ΄ αριθμ. 75, 76, 77/27-10-2017 τ.π.υ  φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ΄ αριθμ. 15722/24-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/υπηρεσίας «Ανάθεση εργασιών υγειονομικής επέμβασης» με τον ανάδοχο «INOIL SERVICE A.E.» (υπ΄ αριθμ. 36/06-07-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 11. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 380/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ετήσια τακτική Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/11-02/12/2017 στα Ιωάννινα (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).
 12. Επιστροφή ή μη ποσού 100,00 ευρώ στον Βιδάλη Νικόλαο του Ιωάννη για πληρωμή κλήσης στον Δήμο Παιανίας (εισήγηση: δήμαρχος Ι. Σταθόπουλος).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up