Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης στις 18 Ιουλίου

0
286 Προβολές

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 στις 19:30 στο δημαρχείο της πόλης (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συχητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Οριστική απόφαση αγοράς ακινήτου οικοδομικού τετραγώνου Τατοΐου – Βενιζέλου, Χλόης – Οδυσσέως (Κτήμα Κουτσουμπέλη).
 3. Οριστική απόφαση αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Φανής Μωραΐτη (Γενοβέφα) στο οικοδομικό τετράγωνο 128α (διάνοιξη οδού Παπαδιαμάντη).
 4. Καταρχήν απόφαση αγοράς ιδιοκτησίας Ζόμπολα (εξ αναβολής).
 5. Αίτημα Σπ. Δουλαβέρη για την αγορά ακινήτου από το Δήμο, ιδιοκτησίας του, στον λόφο Νέμεσις (Κτήμα Δηλαβέρη).
 6. Τροποποίηση της οριστικής απόφασης για την αγορά ακινήτου κληρονόμων Βρεττού (Δεληγιάννη – Πίνδου).
 7. Αίτημα παραχώρησης γηπέδου αντισφαίρισης (εξ αναβολής).
 8. Έγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυμβητηρίου».
 9. Έγκριση μελέτης και επιλογής διαδικασίας δημοπράτησης του έργου: «Συντηρήσεις πεζοδρομίων 1/18».
 10. Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων από 30.3.2018 αίτησης της  εταιρείας «Talk and Drink Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» (εξ αναβολής).
 11. Αίτημα παράτασης μίσθωσης αναψυκτήριου Λόφου Νέμεσις (Δηλαβέρη).
 12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης και του Δήμου Μεταμόρφωσης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εξωραϊσμός Διαδημοτικού αθλητικού κέντρου Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης».
 13. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2017.
 14. Κατανομή ΣΑΤΑ (1η, 2η, 3η & 4η δόση).
 15. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη επειγουσών αναγκών.
 16. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Μεταμόρφωσης.
 17. Λήψη νέας απόφασης για την επιβολή τέλους ταξινόμησης οικογενειακών τάφων.
 18. Αναδιάρθρωση συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας.
 19. Έγκριση συμμετοχής κατάληψης κοινόχρηστων χώρων σε πωλητές, την παραχώρηση πλατειών σε τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων κατά τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων και διακοπή κυκλοφορίας των παρακείμενων οδών.
 20. Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Προφήτη Ηλία για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 19 & 20 Ιουλίου 2018.
 21. Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Προφήτη Ηλία για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 19 & 20 Ιουλίου 2018 Μεταμόρφωσης Σωτήρος για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 5 & 6 Αυγούστου 2018.
 22. Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Μεταμόρφωσης Σωτήρος για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 25 Ιουλίου 2018.
 23. Μονοδρόμηση της οδού Ερεσσού και περιορισμός του ορίου ταχύτητας σε 10 χλμ./ώρα (εξ αναβολής).
 24. Ονομασία της συνέχειας της οδού Βίκτωρος Ουγκώ σε οδό Ι. Ρίτσου (εξ αναβολής).
 25. Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 93/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 26. Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, καθαρισμός ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης.
 27. Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019, ενέργειες – εξουσιοδοτήσεις.
 28. Ορισμός πολιτικού υπεύθυνου, συντονιστή και συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς πόλεις».
 29. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 1ου Βρεφικού  Σταθμού του Δήμου Μεταμόρφωσης.
 30. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση άδειας και λειτουργίας του 2ου Παιδικού  Σταθμού του Δήμου Μεταμόρφωσης
 31. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 1ου Παιδικού  Σταθμού του Δήμου Μεταμόρφωσης.
 32. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια παστεριωμένου ομογενοποιημένου αγελαδινού γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Μεταμόρφωσης και για τις καθαρίστριες των Σχολικών Επιτροπών (Α/βάθμιας και Β/βάθμιας).
 33. Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου.
 34. Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων στο Νεκροταφείο».
 35. Καθορισμός τέλους για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πολύτεκνους κ.λπ., για το έτος 2018.
 36. Εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους των Δήμων των 1) Παναγιώτη Γεωργίου Κιντά, 2) Δήμητρας συζ. Νικολάου Μορφίδου 3) Αργυρούλας ή Αργυρώς συζ. Ιωάννου Τσουμπαριώτη.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up