Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Προσλήψεις στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Μεταμόρφωσης

0
154 Προβολές

Στην πρόσληψη εργαζομένων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, προχωρά ο Δήμος Μεταμόρφωσης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, για το έτος 2018.

Οι προσλήψεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες:

  • ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Πλακοστρώσεων: δύο εργαζόμενοι
  • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών: ένας εργαζόμενος.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018.

Πληροφορίες:

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up