Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Έως 18/1 οι αιτήσεις αναδρομικής απαλλαγής μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από δημοτικά τέλη

0
184 Προβολές

Μία εβδομάδα διορία έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση της αναδρομικής απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη των μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων, όπως ενημερώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Η διορία για τις απαιτούμενες αιτήσεις λήγει την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Η ρύθμιση αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι, μολονότι είχαν διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα ακίνητά τους, δεν είχαν φροντίσει να ενημερώσουν την δημοτική υπηρεσία για αυτή την μεταβολή, με αποτέλεσμα τα δημοτικά τέλη να συνεχίσουν να καταλογίζονται. Αυτοί, πλέον, μπορούν με μια απλή υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον Δήμο (Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, δημαρχείο, 3ος  όροφος, Στ. Καραγιώργη 1), συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και φωτοτυπία του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου να ευνοηθούν από τις νέες διατάξεις και να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη για όσο το ακίνητό τους δεν ήταν σε χρήση.

«Η συγκεκριμένη διάταξη αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, ο οποίος τη διεκδίκησε με σειρά αποφάσεων και ενεργειών του, προκειμένου να καλύψει τους Ηρακλειώτες. Το αίτημα δικαιώθηκε φέτος το καλοκαίρι που η παραπάνω πρόβλεψη αποτέλεσε νόμο του κράτους και τέθηκε σε ισχύ» τονίζει η αντιδήμαρχος Οικονομικών, Μαριάννα Ζούρου.

Όπως ακριβώς αναφέρεται στον νόμο: «Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής μόνο σε όσους είχαν διακόψει το ρεύμα στα ακίνητά τους μέχρι και την έναρξη της ισχύος του. Για διακοπές που θα γίνονται από εδώ και πέρα δεν δίνεται η δυνατότητα αναδρομικής απαλλαγής με τη μεταχρονολογημένη δήλωση του ιδιοκτήτη.

Συνεπώς σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου θα πρέπει να κατατίθεται άμεσα στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής η βεβαίωση διακοπής της ΔΕΗ (ή του όποιου παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος), η φωτοτυπία του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του περί μη ηλεκτροδότησης και μη χρήσης του ακινήτου, προκειμένου να γίνει απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο το ακίνητο παραμένει κλειστό. Η προβλεπόμενη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας ισχύει από την ημερομηνία κατάθεσης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ύστερα από την οποία καθίσταται ελέγξιμη από τον Δήμο η μη χρήση του ακινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στους αριθμούς τηλεφώνου 213  2000224 & 213 2000241.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up