Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς στις 12 Ιουνίου

0
213 Προβολές

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στις 19:30 στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.
 2. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.
 3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2019.
 4. Αίτηση Διόρθωσης σφαλμάτων προς το κτηματολογικό γραφείο Κηφισιάς που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία κτηματολογικών εγγραφών και εξουσιοδότηση δημάρχου ως προς τη συνυπογραφή της άνω αίτησης.
 5. Έγκριση της έκθεσης καθορισμού της εμπορικής αξίας της μονάδος γης – μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και τιμή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων εκτάσεων – (€/μ2) στην ΠΕΒΙΠΑ του ορκωτού εκτιμητή.
 6. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση και διαμόρφωση διαδρόμων, χώρων και εγκαταστάσεων δημοτικών κοιμητηρίων» με αναθεώρηση.
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή λακκούβων 2017» με αναθεώρηση.
 8. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Ανύψωση φρεατίων 2017».
 9. Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «Διαμόρφωση Οδοστρώματος Παραδοσιακού Κέντρου Κηφισιάς με έγχρωμη άσφαλτο».
 10. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών 2017».
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Διανοίξεις οδών 2018».
 12. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών Βιλτανιώτη και Μενεξέδων της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς.
 13. Έγκριση υψομετρικών μελετών των οδών Καβαλιεράτου και Μάτσα της περιοχής ΒΙΠΑ Κηφισιάς.
 14. Ανακοίνωση Επιτροπής Καταλληλότητας Υλικών (άρθρο 159 του Ν.4412/2016) για το έργο «Αντικατάσταση ελαστικού τάπητα ταρτάν του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».
 15. Λήψη απόφασης επί αναστολής ή μη της Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο Κηφισιάς (ΦΕΚ 623/B’/2-2-2019 περί «Ορισμού δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020»).
 16. Διαγραφή ποσού 299,00 ευρώ από δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού.
 17. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.642,10 ευρώ και των αναλογούντων προσαυξήσεων από την εταιρεία ZEPHON ESTATES LTD λόγω οίκοθεν είσπραξης από τον πραγματικό ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 18. Διαγραφή κλήσεων για την εταιρεία Ελληνική Βιομηχανική Ανακύκλωσης ΑΒΕΕ λόγω φορολογικής δέσμευσης από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up