ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Έκτακτο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Αττικής