ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Ένωση Επιστημόνων Χολαργού – Παπάγου «Ο Τίμιος Σταυρός»