ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Ακρόπολη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
0

Να διατεθεί ποσό ενός μηνός από τα εισιτήρια εισόδου στην Ακρόπολη για την αποκατάσταση των…