ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Ανακύκλωση γυαλιού

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
0

Κάδους και συλλέκτες απόθεσης γυάλινων συσκευασιών έχει τοποθετήσει ο Δήμος Πεντέλης σε επιλεγμένα σημεία στις…