ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Απειλή ποινών για όσους υποβάλουν ψευδή στοιχεία