ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση