ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Δημοτική Τράπεζα Αίματος Λυκόβρυσης – Πεύκης