ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Μπολόνιας