ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Εκπαίδευση ομάδας πυρασφάλειας Δήμου Αμαρουσίου