ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία