ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: ΕΝΠΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
0

Να θεσμοθετηθεί διαδικασία αιτιολόγησης της απόφασης καταψήφισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος Περιφερειών και…

1 2 3 19