ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών