ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Κέντρο Εικαστικών Τεχνών «Γεώργιος Καρύδης»