ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: «Κέντρο Συμβουλευτικής για την Ενδοοικογενειακή Βία»