ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Δήμου Αμαρουσίου