ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Χαλανδρίου