ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Μεταμόρφωσης