ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου Αττικής