ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Μαθητικός Διαγωνισμός «Ανακυκλώνουμε γιατί μετράει»