ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Οι 5 αντιδήμαρχοι της διοίκηση Σ. Ρούσσου