ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης