ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Παγκόσμια Ημέρα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη