ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Παιδική Θεατρική Εθελοντική Ομάδα Νέας Ιωνίας «Τ΄ Αστεράκια»