ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης