ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στη Μεταμόρφωση