ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αγίας Παρασκευής