ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Πρόγραμμα «Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς»