ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Συμβασιούχοι εργαζόμενοι στον Δήμο Αμαρουσίου