ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Συμβασιούχοι εργαζόμενοι στον Δήμο Μεταμόρφωσης