ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Χαλανδρίου