ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ: Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας